Chic, N:r 261

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.
Enligt vissa uppgifter tillverkad 1940- 1941 men finns redan i 1929 års priskurant till ett pris av 20 öre styck.