El Palcio, n:r 49

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
Priset 1916 var 18 kronor för 100 st.