El Noble, n:r 59

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

El Noble var en cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.

Priset 1916 var 20 kronor för 100 st och 10 kr. för 50 st.