El Mundo, n:r 1

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1916-1918.
Priset 1916 var 8 kronor för 100 stycken.