Gentleman´s Mixture, N:r 508

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1920-1941.

1929 års priskurant uppger:
1,10 kr för 50 gr i paket
1,20 kr för 50 gr i bleckask
5,50 kr för 250 gr i bleckburk