Moss Rose D, n:r 660

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad för lösviktsförsäljning av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
1916 var priset 35 kr för en kagge på 5 kg.