Moss Rose E, n:r 663

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak för lösviktsförsäljning tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1917.
1916 var priset för en kagge
på 5 kg 32,50 kronor.