Moss Rose F, n:r 675

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad för lösviktsförsäljning av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.

1916 var priset på en 5 kg kagge 22,50 kronor.