Moss Rose fin, ljus

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobaks tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1915.
Försåldes i lösvikt.