Figaro, n:r 40

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1916-1916.

Priset var 17 kronor för 100 st och 8,50 kr. för 50 st.