Fin Mamsell

Tillverkas av: Magnus L.E. & C:o

Röktobak tillverkad av L.E. Magnus & Co i Göteborg under 1820-1830-talet.