Magnus L.E. & C:o

Ort: Göteborg

Handlanden av judiska nationen Lazarus Elias Magnus, 1770-1851, var son till tobaksfabrikören och strumpfabrikören Elias Magnus (d. 1797) i Stockholm och hans hustru Magdalena, f. Hirsch.
Elias Magnus hade tidigare varit verksam som köpman i Marstrand och Göteborg.
Elias och Magdalena hade barnen:
Emanuel
Aron
Jakob
Lazarus Elias

Lazarus var gift sedan 1795 med Göthilda Henriques (1767-1825).
1795 kom Lazarus Magnus från Marstrands portofrancoinrättnig till Göteborg. Där erhöll han den 25 mars 1812 kommerskollegii privilegium att inrätta snus- och tobaksfabrik och rätt att idka tobaksspinneri.

Lazarus och Göthilda hade barnen:

Ester
Pauline
Edvard, (f. 1800, d.1879 ) gift med Rachel Jacobsson (1803-1871). Son Morris. Dotter Göthilda.

Emanuel Lazarus (1803-1876)
Moritz (1803-1841)

Sonen Edvard och svärsonen Morris Jacobsson blev sedermera kompanjoner och firmanamnet blev då L.E. Magnus & Co.

Företaget var det första som tillverkade cigarrer i Sverige. I 1814 års fabriksberättelse nämns att 76 skålpund sigar (cirka 6.000 st) till ett fabriksvärde av 85 riksdaler tillverkats.
1815 införde företaget, efter tillstånd, från Köpenhamn en tobakspress av ny uppfinning samt en ”gatlykta av okänd uppfinning”.

Cigarrfabrikationen upphörde redan 1820 på grund av dålig avsättning.
Bland tobaksmärkena fanns:
Fin Mamsell á 1 riksdaler per skålpund
Skägg á 32 shilling per skålpund
Husar á 24 shilling per skålpund
Franco Macon á 24 shilling per skålpund
Sigar á 2 riksdaler per skålpund

Tobaksfabrikationen nedlades 1837 men firman drevs vidare med annan inriktning. Man fortsatte med kolonialvaror, textiler kaffe, m.m.

Edvard Magnus övertog Katrinedals sockerbruk vid Mölndalsån som fadern startat 1806 vilket 1849 brann ned.
Edvard ingick senare som huvudintressent i porterbryggeriet
D. Carnegie & Co. och han var vid sin död den rikaste juden i Sverige.
Dödsboet innefattade 3,5 miljoner kronor och ett stort belopp donerades till Göteborgs stad.

Edvards dotter Göthilda Charlotta, f. 1837, död 7/12 1901 i Göteborgs mosaiska församling, gifte sig 1880 med den puckelryggige och tio år äldre mecenaten och grosshandlaren Pontus Fürstenberg (4/10 1827-10/4 1902).
Göthildas fader hade förbjudit dottern att träffa Pontus på grund av dennes lyte, ålder och ringa förmögenhet. De träffades dock i smyg och gifte sig året efter faderns död.

Med stöd av stiftelsen Edvard Magnus minne invigdes 1882 en fastighet i Landala för boende för mindre bemedlade.
Det var Göthilda Magnus Fürstenberg som skänkt detta välgörenhetsverk ritat av arkitekten Adrian Peterson.
Göthilda visste ”att det finnes ett armod, vilket icke yppar sig i trasor, icke i framsträckt hand till den förbigående, icke i tiggarlistor och icke i jämrande beskärmelse. Den stolta fattigdom, som av vidriga omständigheters mäktiga makt följt på bättre dagar, mången gång lysande nog men icke desto mindre hänvisande annat, fodrande ett kärleksfullt omhuldande”.
I medvetande om detta skänkte hon fastigheten såsom ett minne av sin fader. Huset upptog ursprungligen tolv lägenheter med två rum och kök, tjugotvå lägenheter med ett rum och kök samt fyra enkelrum, alla hyresfritt upplåtna till ”pauvres honteux”.
År 1951 påbörjades rivningen av stiftelsen. Arbetsförmedlingens hus uppfördes på samma plats.

 

Produkter
Fin Mamsell
Franc Macon
Husar
Schagg