Schagg

Tillverkas av: Magnus L.E. & C:o

Röktobak från L.E. Magnus i Göteborg. Tillverkad kring 1820-1830-talet.