Lundgren, Carl G.

Ort: Göteborg

Handlanden Carl G. Lundgren idkade med hallrättens tillstånd av den 13 januari 1795 en mindre snustillverkning i Göteborg. Rörelsen var av obetydlig omfattning och upphörde redan samma år.