Gloria Mundi, n:r 58

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
Priset 1916 var 20 kronor för 100 st och 10 kronor för 50 st.