Chandeloupe 1:ma (STM)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobaks tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
Sammanfördes 1917 tillsammans med andra märken till enbart Chandeloupe.