Aristokrat, n:r 124

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1940-1942.
Priset 1940 var 15 kronor för låda om 25 st.