B.B., N:r 484

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1919-1941.

1923 var styckepriset 10 öre.
1929 års styckepris var 8 öre.
Priset var 1932 4 kr för 50 st och 80 öre för 10 st.