Chandeloupe, n:r 606 (STM)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1917-1941.
Före monopolets införande fanns märket hos en rad svenska tobaksfabrikanter.