Chandelupe (Ystads Tobaksfabriks Intressenter AB)

Tillverkas av: Ystads Tobaksfabriks Intressenters AB. (Gamla fabriken)

Röktobak tillverkad av Ystads Tobaksfabriks Intressenters AB.
Anmäld till patentverket den 27 mars 1885, kl 1.30. Registrerad 10 april 1885 med reg.n:o 2389.