Chatull, n:r 871

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Finspunnen tuggtobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

1943 var priset 7:50 kr för en förpackning á 250 gr. eller 75 öre för en rulle.

1952 var priset 12:80 kr. för en förpackning á 250 gr. eller 1:28 kr. för en rulle.