Chandeloupe N:r 2 (STM)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.

Efter 1917 sammanfördes flera märken till enbart Chandeloupe.