Crown Mixture

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1919-1919.