Cuba N:r 1, n:r 207

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
Priset 1916 var 8 kronor för 100 stycken.

Tidigare tillverkad av Unionen i Malmö.