Cuba, N:r 203

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cuba var en cigarrcigarett som tillverkades av Svenska Tobaksmonopolet 1928-1941.

1929 års styckepris var 15 öre.
1939 års pris var 7.50 kr för 50 st. och 1.50 kr för 10 st.

Tidigare tillverkad av Unionen i Malmö under namnet Cuba N:r 1.