Cubana, N:r 92

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1919-1942.

1929 års styckepris var 30 öre.
1940 års pris var 17.50 kronor låda om 50 st.