Rolls Light Cigarettobak

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Tobak för rullning av cigaretter tillverkade av Svenska Tobaks AB från 1981.
Efter 1992 hette den bara Rolls Light.