Rolls Filter (art.nr 185)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaks AB 1971-1973.
Artikelnummer 185.