Skandia-Snus, n:r

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus tillverkat av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1915. Tidigare tillverkat av Tobaksfabriken Skandinavien i Stockholm.