Skandia-snus

Tillverkas av: Skandinavien, Tobaksfabriken Stockholm

Snus i dosa tillverkat av Tobaksfabriken Skandinavien i Stockholm. Näverdosa.

Fabriken låg under en tid i Mariehäll varför det står Sundbyberg på dem.