Delfi, n:r 461

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarrett av orientalisk typ tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1951-1963.
I sin verksamhetspresentation från 1950 beskrev STM Delfi på detta sätt:

”En ny orientalisk cigarrett, Delfi, som beräknas komma i marknaden i mitten av juli månad, är under tillverkning. Vi tror oss veta, att en cigarrett av denna typ till ett något så när hyggligt pris är efterlängtad av många ”orientrökare”. Delfi tillverkas i rund facon och packas i sedvanliga 20-packet. 10 öre per st kommer den att kosta, d.v.s. 2 kr per paket.”

Under första halvan av 1952 utgjorde försäljningen av Delfi 2,3 % av den svenska cigarettförsäljningen.

1958 var priset 2,80 kr för 20-pak.