El Subido, N: 67

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1942.

1916 var priset 15 kr för 50 st.
1929 var priset 45 öre styck.
1940 var priset 13,75 kronor för låda om 25 st.