Karneval, n:r 100

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr som projekterades av Svenska Tobaksmonopolet 1920.
Etiketten skulle ha en teaterbild formgiven av Berta Svensson-Piehl.

Märket gavs aldrig ut.