Karlstads Vapen

Tillverkas av: Brattströms, A.J. (Karlstad)

Röktobak tillverkad av A.J. Brattström i Karlstad.