Karlskronasnus, n:r 917

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Tillverkades ursprungligen av Rubens tobaksfabrik i Karlskrona under namnet Rubens paketsnus.
Övertogs 1915 av Svenska Tobaksmonopolet som tillverkade det 1919-1998.
Medelgrovt snus med huvudsaklig spridning i Blekinge.

1952 var priset 3,75 kr. för paket om 250 gr.
1,50 kr. för ask om 100 gr. och 75 öre för ask om 50 gr.