Karl Marx

Tillverkas av: Fram,UPA

10 öres cigarr tillverkad vid Kooperativa cigarrfabriken Fram i Gävle.

 

 

Reklam från Tobaksfabriken FRAM