Brattströms, A.J. (Karlstad)

Ort: Karlstad

Anders Johan Brattström (1834-1900) hade tidigare arbetat i broderns, P.W. Brattsröm, tobaksfabrik i Kristinehamn och där lärt sig tillverkning av norsk rulltobak.

Anders upptogs som kompanjon i den rörelse som bröderna Viktor och Theodor Schön drev i Karlstad. Företaget startades ursprungligen av Erik Frykman redan 1798 även om driften inte kom igång förrän 1806 (se Frykman, Eric & Co).
Företaget hade då namnet Theodor Schön & Co men ändrades till A.J. Brattströms snus- och tobaksfabrik under senare delen av 1870 – talet.

Efter Teodor Schöns död 1881 blev Anders Brattström ensam innehavare av företaget.

1880 redovisar företaget 35 arbetare varav  8 män över 18 år, 13 kvinnor över 18 år, 7 pojkar under 18 år och 7 flickor under 18 år.
1885 redovisar företaget 50 arbetare varav 12 män över 18 år, 20 kvinnor över 18 år, 8 pojkar under 18 år och 9 flickor under 18 år.
1890 redovisar företaget 49 arbetare varav 1 verkmästare, 14 män över 18 år, 20 kvinnor över 18 år, 7 pojkar under 18 år och 7 flickor under 18 år. Produktionen uppgick till 77 141 kg tobak till ett värde av 181 281 kr. och 35 öre.

Sonen, Johan Hilmer Brattström (1865-1930) blev delägare den 2 mars 1896.
Den 14 september 1900, efter faderns död, inträdde även sonen Magnus Wilhelm (1869-1940) som delägare.
Han hade då redan arbetat som arbetsledare vid fabriken sedan 1895.

Den 14 december 1908 ombildades företaget till aktiebolag med ett aktiekapital om 175 000 kr.
Styrelsen bestod av Johan Hilmer Brattström, Magnus Wilhelm Brattström, grosshandlaren Herman Geijer och grosshandlaren Albert Per Ludvig Gillquist.

Företaget låg i kv. Björnen N:o 104 i Karlstad, hörnet av Drottninggatan och Järnvägsgatan, och övertogs av aktiebolaget.
År 1911 avgick Gillquist och i hans ställe invaldes förvaltaren Per Thoresson. Företaget uppgick den 1 januari 1913 i det nybildade A.B. Förenade Svenska Tobaksfabriker.

 

Produkter:

Bulldog
Fin Turkisk Tobak
Frykdalsjäntan
Karlstads Vapen
Lady Twist, Extra fin
Ljust Snus No 1
Mätrull
Nailroad
Patent Snus No 1
Superfin Virginia Cigarett Tobak
Örnsnus

 

Personkoppling
Anders Johan Brattström
Johan Hilmer Brattström
Magnus Wilhelm Brattström