Casino, N:r 60.

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Aromatisk middagscigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1927-1938.
Fanns med på annons i utställningskatalogen från 1928 års hantverks- och industriutställning utställning i Jönköping.

Styckepriset var 1929 30 öre.

N:r 60 var tidigare beteckning på cigarren Ambrosia.