Casino. (Knut Wiberg)

Tillverkas av: Wibergs, Knut Cigarrfabrik

Cigarr tillverkad av Knut Wibergs Cigarrfabrik i Stockholm.
1913 var priset för 1.000 st 150 kr.