Catch

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svenskt snus i dosa tillverkat sedan 1984 av Svenska Tobaks AB.
Lanserat med arom och smakrikedom som kraftigt skiljer sig från annat snus.