Catch Mini (Blå)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Variant av snuset Catch tillverkat av Svenska Tobaks AB sedan 1984.
Även kallad Catch Mini Blå.
Försäljes i påsar.