Wibergs, Knut Cigarrfabrik

Ort: Stockholm

Knut Louis Wiberg (1850-1908) föddes i Blekinge.
1886 drev han en agentur vid Östermalmsgatan 14 på Östermalm.

Reklam från 1890

Den 7 november 1896 utvidgades den att omfatta även cigarr-, cigarrett- och tobakstillverkning samt tillverkning av kartonger och accidenstryckerirörelse.

Den 7 december 1898 och den 26 januari 1899 antogs en bolagsordning för Knut Wibergs Fabriks Aktiebolag.
Man övertog då fastigheten kv. Mälaren 5 vid Brännkyrkagatan 2A och 2B. Fastigheten hade tidigare varit sockerbruk.

Kapitalet utgjordes av 203 500 kronor.
I styrelsen fanns grosshandlaren Knut Louis Wiberg, Sven August Holts, apotekaren Carl August Lundblad och fabriksföreståndaren Fredrik Louis Hansen. Bolaget ägde bestånd till 1902.

Fabrikationen flyttades till Stadsgården 20 på Södermalm.


Annons från juni 1897

 

 

Företaget hade då delats upp i tre olika bolag. Ett bedrev cigarrettillverkning, ett bedrev cigarrtillverkning och ett bedrev kartongtillverkning och liknande artiklar.
Fredrik Hansen drev cigarrettillverkningen (senare Cigarrettfabriken Orient) och kartong- tillverkningen drevs vidare av Stockholms Kartong och Litografiska Aktiebolag (upptaget av Esselte).

Knut Wiberg drev själv vidare cigarrfabrikationen och den 4 januari 1903 bildade han Aktiebolaget Knut Wibergs Cigarrfabrik. Kapitalet utgjordes av 100 000 kronor och i styrelsen ingick förutom Knut Wiberg, August Henrik Lindahl och kassören Georg David Berggren. Detta bolag ägde bestånd till den 5 juli 1905.
1908 övertog Knut Wiberg Vilhelm Carlströms cigarrfabrik och förlade tillverkningen till Åsögatan 42 C.

 

Produkter
Algér
Antje
Casino. Wibergs
Consul
Cupido
Habanera
Joris
La Cadena
La Cubana
Non plus ultra, Wibergs
Piff (Knut Wiberg)
Prima 8:an
Record, Wibergs
Vivi
Zuni

 

Personkoppling
Knut Wiberg

Wiberg, Birger
Fredrik Hansen