Piff (Knut Wiberg)

Tillverkas av: Wibergs, Knut Cigarrfabrik

Cigarr-Cigarrett tillverkad av Knut Wibergs Cigarrfabrik i Stockholm.
Priset var 60 kr per 1.000 st år 1913.