Piggens blandning

Tillverkas av: Withs, Johannes N. Tobaksfabrik

Röktobak tillverkad av Johannes With i Falun.