Withs, Johannes N. Tobaksfabrik

Ort: Falun

 

Borger With. Münster , 1857-1938, hade 1889 övertagit J.C. Wiegandts tobaksfabrik i Kristinehamn under firma Johannes N. Withs Tobaksfabrik, Christiania, B. Münster, överflyttade 1903 rörelsen till Falun.

Företaget ombildades den 9 juli 1903 till aktiebolag med ett kapital om 70 000 kr.
I styrelsen ingick tobakshandlaren Johan Nilsson, köpmannen Carl Georg Westgren och Borger With Münster (direktör).

År 1906 avgick Johan Nilsson ur styrelsen och ersattes med handlanden Knut August Klingberg (f. 1850 i Ramsberg, Örebro län). Bolaget upplöstes den 6 juli 1907 och rörelsen övertogs av W:m Hellgren & C:o i Stockholm som övertog en rad tobaksfabriker.

Borger Münster erhöll en föreståndarbefattning vid Hellgrens tobaksfabrik i Stockholm.

Produkter

A – B blandning
Piggens blandning
Pure Latakia Tobacco

Personkoppling
Borger With Münster