Filipstads Tobaksfabrik AB

Ort: Filipstad

Den 6 juli 1866 fastställdes bolagsordningen för Filipstads Tobaksfabrik AB. Ändringar i bolagsordningen gjordes 2 september 1869 och 8 oktober 1886. Till en början tillverkades röktobak och tuggtobak.

Karl Fredrik Forsberg, (f. i Färnebo 1851, d. 1930) började som tobaksspinnare vid fabriken och blev sedan verkmästare fram till omkring 1910.

1897 utgjordes aktiekapitalet av 73 600 kronor. Styrelsen bestod då av direktören Carl Alfred Jacobsson, handlanden Karl Gustaf Knutsson och handlanden Erik Henrik Rådström.

1904 startades snustillverkning.
År 1905 utsågs handelsföreståndaren Amon Bäcklund till direktör men han ersattes redan 1906 av Oscar Bergström.
1907 avgick Jacobsson och Rådström ur styrelsen och dessa ersattes av handlanden Edvard Andersson och rådmannen Georg Dahl.

Oscar Bergström och Edvard Andersson avgick 1910 ur företaget och de ersattes av grosshandlaren Karl Knut Knutsson (son till Karl Gustaf Knutsson) och disponenten Karl Fritjof Broström (1868-1917).
Redan 1911 avgick Karl Knut Knutsson och ersattes rådmannen Per Olof Jacobsson.

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker vars
priskurant från 1914 upptar följande tuggtobak av Filipstads Tobaksfabriks fabrikat:

Rulltobak 400 gr för 2 kr
Rulltobak 280 gr för 1,50 kr
Negrohead, mörk i låda á 5 kg, 5,40kr/kg
Negrohead, ljus i låda á 5 kg, 5,60 kr/kg
Nailroad,stångtobak,låda 5 kg, 5,30 kr/kg
1:ma Sweetscent,bleckask,25 gr. 10kr/kg
Rökstång, ljus 100 & 50 gr, 5,50 kr/kg
Rökstång, mörk 100 & 50 gr, 5,30 kr/kg

Personkoppling
Karl Gustaf Knutsson
Henrik Erik Rådström
Edvard Anders Andersson