Nås Tobaksfabriks AB, Falun

Ort: Falun

Företaget inflyttat från Nås till Falun.
(Se Nås Tobaksfabriks AB,Nås)
A.J. Fröman avlider 1874 och bolaget ombildas den 19 mars 1875 till Nås Tobaksfabriks Aktiebolag. I styrelsen fanns då possessionaten A.P. Zettervall, Lilla Ornäs, A.J. Eriksson och Oscar Lagervall.
Huvudfabriken flyttas från Nås till Falun 1876 eller 1886 (två olika uppgifter förekommer).
Den 5 oktober 1883 stadfästes en ny bolagsordning och den 23 november 1885 registreras hos Patentverket en skyddsstämpel med texten Nås Tobaksfabriks Aktie-bolag, Falun.
Styrelsen bestod nu av E.G. Norstedt, kassör A. Brandberg och Edv. Bohlin och O.F. Ericsson var suppleant.
Aktiekapitalet var 215.000 kr år 1897 nu hade lektorn Magnus Gustaf Ehrenfried Billengren inträtt som disponent. Vaidare ingick i styrelsen handlanden Carl Georg Westgren och brukspatronen Johan Erik Widigson.

Widigsson avgick 1901 och ersattes av grosshadlaren Gustaf Pettersson och år 1905 utträdde C.G. Westgren och ersattes av O.F. Ericssons son Wilhelm Wallde (1872-1926).
Wilhelm Wallde var disponent sedan 1903.
Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Svenska Förenade Tobaksfabriker som 1915 inlöstes av Tobaksmonopolet.
Wilhelm Wallde blev efter Tobaksmonopolets införande dess föreståndare på tobakskontoret i Luleå.
Fabriken i Falun hade adress Svärdsjögatan 6, tomt 24 i kvarteret IV,Rikstelefon 40 och Allmänn telefon 45. Telegramadress var Nåsbolaget.
Anläggningen bestod av tre fastigheter:

1/ Fabrikshus i två våningar där nedervåningen innehöll kontor samt tuggtobakstillverkning, andra våningen innehöll cigarrtillverkningen och på vinden torkades cigarrerna vid rumsteperatur,
2/ Magasin i en våning även inehållande två bostadsrum
3/ Nederlagsmagasin i två våningar

På gården byggdes i början av 1900-talet en snusfabrik av sten i två våningar.

1913, då Förenade Svenska Tobaksfabriker övertagit driften nedlades snusfabriken och omgjordes till bostäder,kontor och kommissionslager. Cigarrfabrikationen nedlades och endast tuggtobakstillverkning samt bostäder kvarstod i huvudfastigheten.
Nederlagsbyggnaden revs.

I priskurant från 1907 upptas bland annat:

Tuggtobakerna Nåstobak, Bladtobak, Presstobak.

Cigarrerna: Vicomte, La Mejor, Barbro, Siljan, Vorstenlanden, Magnaten, Hildur, Red Tover
Bella, Odora, Tessan, Brita, Idyll, Extase, Ingeborg, Jäntan.

Cigarrcigarretterna:
Havannacigarretter, Record, Sublime, La Leva, Nåscigarretter, Mila, Campeo.

Snussorterna:
Falusnus, Dalasnus, Vasasnus

Förenade Svenska Tobaksfabriker distribuerade 1913 tuggtobakerna Nåstobak, Christiania, Negrohead, Prässtobak från Nås Tobaksfabriks AB samt röktobaken Olympia

I en artikel i Dalpilen den 5/6 1914 rapporteras att Kungl. Patriotiska sällskapet tilldelat konungens större medalj i guld med konungens bröstbild till:
f.d. verkmästaren Anders Fr. Prag, verkmästarna Lars Hemming och Lars Larsson vid Nås tobaksfabrik.
Lars Larsson har senare blivit verkmästare vid Förenade Svenska Tobaksfabrikers fabrik i Falun.

Produkter
Falu Grofsnus

Falu Snus n:r 1Flor de Milagro
Jäntan
Ljust Snus (Nås tobaksfabrik, Falun)
Olympia
Record (Nås)