Halldin, C.A,

Ort: Falun

Vice borgmästaren C.A. Halldin erhöll den 29 april 1773 privilegium på tobaksspinneri.
Sannolikt utnyttjades aldrig privilegiet.