Gahn, J.G. och Bergström, G.

Ort: Falun

Assessorn i bergskollegium, den framstående kemisten Johan Gottlieb Gahn, 1745-1818, och dennes svåger kronoavradsinspektorn och övermarkscheidern Gustaf Bergström erhöll den 30 maj 1785 resolution att anlägga tobaksfabrik i Falun.

Den 18 juni 1794 överläts rörelsen på M. Holmquist. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.