Forslind, Lars

Ort: Falun

Löjtnanten Lars Forslind tilldelades den 4 juli 1774 privilegium att driva kardusfabrik i Falun.
Någon tillverkning igångsattes aldrig,” då den gård han hade tillhandlat sig blivit honom frånhänd”.
Han anhöll om förnyat privilegium vilket beviljades den 18 mars 1779. Inga tillverkningsuppgifter har påträffats.